Hohde Testillä Kattava raportti kylpyhuoneesi pintojen puhtaus- ja kuntotasosta ainoana Suomessa

Mikroskooppi-ikoni

Viiden mittauksen
menetelmä

Hohde Testi on laaja-alainen viiden mittaustuloksen raportti saniteettitilojen nykykunnosta. Saat sähköisessä muodossa helppolukuiset mittaustulokset, joiden avulla tiedostat kosteuden ja muiden tekijöiden vaikutuksen saniteettitilan puhtaus-ja kosteushaittoihin. Hohde Testi mittaa mm. kosteuskuormaa, pintahygieniaa ja ilmanvaihtuvuutta tilassa.

Homeikoni

Sinun kylpyhuoneesi

Saat yksilöityä tietoa kotisi saniteettitilojen puhtaus- ja kuntotasosta.Tutkimme paljonko pinnoilla on pinttynyttä likaa, ja miten bakteerit ja homeet viihtyvät saumoissa ja laattapinnoilla. Testitulosten pohjalta kerromme millaisin ratkaisuin kotisi saniteettitilat saadaan mahdollisimman kustannustehokkaasti nostettua pysyvästi korkeimmalle A++ puhtaustasolle.

Raportti-ikoni

Arvokas dokumentti

Testituloksista jää sinulle kattava ja helppolukuinen raportti. Raportti on arvokas ja hyödyllinen dokumentti käyttöösi esimerkiksi asunnon myynnin yhteydessä tai tueksi saniteettilojen kunnon arviointiin, kun suunnittelet kylpyhuoneen isompaa remonttia tai pienempää kunnostusta.

Kokonaisvaltaiset tulokset

Hohde Testi on menetelmä, jossa tuotamme viiden eri mittaustuloksen (mm. tilan kosteuskuorman, kuivumisen ja hygienian) osalta raportin, joka kertoo ymmärrettävästi saniteettitilaan kohdistuvat riskit. Kerromme sinulle aina kohtaamisessa ymmärrettävästi, mitä mittaamme ja mitä tulokset kertovat. Testauksesta sinulle jää arvokas dokumentti esimerkiksi asunnon myyntiä varten. Hohde Testi antaa laaja-alaisen kokonaiskuvan, jonka avulla voi arvioida ja ennaltaehkäistä saniteettitiloihin kohdistuvia yleisimpiä riskejä. Selvitämme testaamalla mm. pintahygienian tilaa, kuten pinttyneen lian määrää, testattavan tilan kosteuskuormaa ja pintojen kuivumisaikaa. Se kertoo nykytilan osalta mm. kylpyhuoneesi ilmanvaihdosta. Testauksen jälkeen saat meiltä selkeän ja helppolukuisen Hohde-indeksin ja luokituksen dokumentoituna saniteettitilojesi kunnosta.

Kolme kuvaan, joista ylimmäisessä käsittelijä kättelee tyytyväistä kodinomistajaa. Vasemmalla alhaalla kuvassa on puhdas laattaalattia. Oikealla alakulmassa iloinen nainen pesee hampaita puhtaissa tiloissa.

PINTAHYGIENIA
Tällä testillä tutkimme pintojen mikrobipitoisuuksia. Otamme näytteitä seinistä ja lattiasta ja mittaamme homeiden ja bakteerien määrää.

KUIVUMISTESTI
Tässä testissä seuraamme saniteettitilojen kuivumisnopeutta kastelun jälkeen seuraamalla kosteutasojen muutosta.

KITKA
Kitkatestissa selvitetään pintojen askelvarmuutta mittaamalla liukkautta satunnaisista kohdista märkätiloissa.

KIILTO
Kiiltotestissä mitataan laattapinnan kykyä heijasta valoa. Kiiltoaste on huomattavasti silmämääräistä arviointia tarkempi puhtaustason indikaattori.

ILMANVAIHTUVUUS
Tällä mittauksella varmistetaan, että saniteettitilojen ilmanvaihtuvuus on riittävällä tasolla. Ilmanvaihtuvuus on merkittävä saniteettitilojen puhtaustasoon vaikuttava tekijä

Ratkaisut jatkotoimenpiteisiin

Me autamme sinua myös siinä, miten kotisi kosteuden kanssa kosketuksissa olevat tilat saadaan uudenlaiselle puhtaustasolle ja pysymään puhtaina vaivattomasti. Tutustu Hohde Laatta -palveluihimme, joissa kerromme nanoteknologiaan perustuvista pinnoitusratkaisuistamme.

Ota Hohde Testi käyttöön taloudessasi!


Yhteisen tutkimustyön tulos

Hohde Testi on Business Finlandin tukema ja Turun Yliopiston kanssa yhteistyössä tehdyn kehittämistyön tulos. Hohde Testi on yhteensopiva (yhteispohjoismaisen) Insta 800 -standardin sekä yleisten rakennussuositusten kanssa, mikä takaa mittareista saatavien tulosten laadun.

Business Finland -logo
Turun yliopisto -logo

Puhtauden asiantuntija

Hohde on puhtausalan kokenut asiantuntija. Toteutamme kaikki työmme avaimet käteen -palveluna jo yli 20 000 käsitellyn neliön kokemuksella. Meiltä saat ajantasaiset ratkaisut ja testausmenetelmät puhtaanapidon ylläpitämiseen niin kotisi, kuin yrityksesi tiloihin.