Hohde Kaarina Oy henkilöstö

Hohde Kaarina Oylle vuosi 2018 oli ripeän kasvun aikaa. Myynti lähes viisinkertaistui edellisvuodesta yli 400 000 euroon. Investoinnit kasvuun ovat myös alkaneet maksaa itseään takaisin, liiketoiminta on kääntynyt kannattavaksi. Loppuvuodesta virtaviivaistimme myös yhtiön päätöksentekoa. Nyt on oikea aika kehittää palvelujamme entisestään vastaamaan kasvavan ja monimuotoistuvan asiakaskuntamme tarpeita.

Vuosi 2019 alkoi uusien palvelupakettien lanseeraamisella sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vauhdittamisella. Viime vuonna Business Finlandin innovaatiosetelillä käynnistettyä pinnoitteiden testausta Solar Simulator Oy:n kanssa jatketaan ja laajennetaan myös kuluvana vuonna. Turun kaupungin älykorttelihankkeessa olemme edelleen aktiivisesti mukana.

Ympäristöstä huolen pitäminen on yhtiömme keskeisiä arvoja. Yksi vuoden 2019 uusista avauksistamme on rakennusjätteen vähentämiseen tähtäävä kokeiluhankkeemme, johon olemme saaneet tukea Valtioneuvoston Kanslian ja Motiva oy:n Kokeilunpaikka-ohjelmasta. Päivitämme kokeilun etenemistä sivustollemme, muista seurata.

Vuodenvaihteessa valmistui Hohde Kaarina Oy:tä koskeva myynti- ja rahoitusalan lopputyö Turun Ammattikorkeakoulussa. Suunnitelmissamme on hyödyntää saatuja oppeja käynnistyvässä laajemmassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, josta kerromme tarkemmin hieman tuonnempana.

Asiakkaillemme on tänä vuonna tarjolla uusia palvelupaketteja ja valmiutemme laajentaa palvelutarjontamme alueellista kattavuutta on entistä parempi. Näkymät vuodelle 2019 ovatkin varsin valoisat ja inspiroivat, mistä syystä haemme jatkuvasti myös sopivia vahvistuksia täydentämään Hohde Kaarinan osaavaa, sitoutunutta ja tiedonjanoista joukkuetta.

Juha Hedman,

Hohde Kaarina Oy, hallituksen puheenjohtaja