Koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ja siivousaineiden vaikutukset sisäilman laatuun ovat nykyisin tapetilla varsin paljon. Onko siivousaineilla osuutensa sisäilmaongelmien aiheuttamiin oireisiin? Voisiko päivittäissiivouksessa käytettyjen kemikaalien kulutusta vähentää?

Kemikaalien käyttö siivouksessa on puhuttanut jo pitkään ja asian tiimoilta laaditut tutkimukset ja kokeilut ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Kemikaaleihin liittyvät terveysriskit osataan ottaa nykyisin hyvin huomioon. Meillä ja maailmalla pyritään jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja ja innovaatioita, jotta kemikaalien käyttöä voitaisiin rajoittaa puhtaudesta tinkimättä. Myös Hohdepinnoitus on syntynyt tähän tarpeeseen. Tarjoamme ensiluokkaista puhtautta ilman kemikaaleja, niin yksityisissä kodeissa kuin korkeaa puhtaustasoa vaativissa julkisissa tiloissa.

Aalto-yliopisto koordinoi Työsuojelurahaston tuella toteutettua tutkimushanketta, jossa selvitettiin pääkaupunkiseudun koulujen ja päiväkotien siivousmenetelmiä ja -kemikaaleja sekä niiden vaikutuksia sisäilman koettuun ja mitattuun laatuun. Haastatteluja siivouskemikaaleista ja -menetelmistä tehtiin 14 kohteessa. Mikrobiologisten, kemiallisten ja toksikologisten mittausten lisäksi pitkäaikaismittauksin seurattiin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja partikkeleita.

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella sisäilman mikrobien määrissä tai lajeissa ei havaittu suuria eroja käytettäessä pelkkää vesijohtovettä verrattuna vähäkemikaaliseen ”normaalisiivoukseen”. Vesisiivous ei siis heikentänyt sisäilman laatua. Toisaalta myöskään tutkimuskohteissa siivoukseen käytetyillä vähäisillä kemikaalimäärillä ei ollut vaikutusta sisäilman laatuun.

Epäpuhtaudet, jotka voisivat toimia mikrobien kasvualustana, puhdistuivat yhtä hyvin vedellä kuin siivouskemikaaleilla. Tutkimustulokset osoittivat, että vaikka vähäisestä siivousaineiden käytöstä ei näyttäisi olevan haittaa sisäilman laadulle, siivousaineiden käyttö päivittäissiivouksessa ei ole välttämätöntä laadukkaan sisäilman turvaamiseksi ja hyvän siivoustuloksen saamiseksi. Tämän tiedon valossa siivoustyöntekijöiden ja tilankäyttäjien siivousainealtistumista on mahdollista vähentää julkisissa tiloissa puhtaudesta tinkimättä. Sopivilla siivousmenetelmävalinnoilla ja kemikaalien vähentämisellä voidaan myös vaikuttaa merkittävästi ympäristön kemikaalikuormaan.

Ensiluokkaista puhtautta ilman kemikaaleja Hohdepinnoituksen avulla

Hohdepinnoituksen avulla on mahdollista vähentää niin kemikaalien käyttöä, veden kulutusta kuin mekaanista hankausta, jota saatetaan tarvita pinttyneiden likatahrojen irrottamiseksi. Käsittelyn myötä pinnoista tulee likaa hylkiviä, jolloin lika ei pääse pinttymään pintoihin tiukasti ja ne pysyvät hygieenisinä pelkällä vesipesulla. Hohdepinnoituksen avulla saadaan ensiluokkaista puhtautta ilman kemikaaleja. Hohdepinnoituksen ansiosta siivouksessa säästyy aika-, puhdistusaine ja vesiresursseja, jolloin käsittelyn hyödyt koskevat siivoustyöntekijöitä, tilankäyttäjiä ja ympäristöä. 

Tekemämme pilottihankkeet ovat osoittaneet, että Hohdepinnoituksen hyödyt pätevät yhtä lailla kodeissa ja julkisissa kohteissa. Voit lukea lisää pilottihankkeestamme täältä.

Jos kaipaat ensiluokkaista puhtautta ilman kemikaaleja, ota yhteyttä ja tilaa veloitukseton hinta-arvio tästä.

 

Artikkelin lähteenä on käytetty:
Tiedon silta – “Päivittäis­siivouksessa kemi­kaaleja kannattaa käyttää vähän tai ei lainkaan” (27.4.2020)
Tutkimus: “Sisätiloissa käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun koulu-ja päiväkotirakennuksissa” (02/2020)