Teemme jatkuvasti töitä kehittääksemme palveluvalikoimaamme ja ylläpitääksemme palveluidemme erinomaista laatua. Teemme säännöllisesti erilaisia pilotteja ja kokeiluja, joihin sisältyy kattavasti erilaisia mittauksia. Mittausten avulla voimme osoittaa palveluidemme laadun ja hyödyt, mutta toisaalta tulosten avulla pystymme myös jatkuvasti kehittämään toimintaamme.

Keräsimme tähän postaukseen koosteen mittauksista, joiden avulla pystymme todistetusti osoittamaan Hohdepinnoituksen tarjoavan ensiluokkaista puhtautta.

Hygieniatason mittaus ATP (adenosiinitrifosfaatti)

Yksi tärkeimmistä kohteissa tekemistämme mittauksista on pintahygieniamittaus, jonka avulla mittaamme biologisesti aktiivisen aineksen määriä ympäristöissä, joiden hygieniavaatimukset ovat korkeat. ATP-testi antaa tarkkaa tietoa pinnalla olevan orgaanisen materiaalin määrästä, joskaan se ei anna tietoa materiaalin tyypistä. ATP on yhdiste, jota kaikki orgaaniset solut käyttävät energian siirtoon. Mittauksissa käytetään entsyymejä ja luminometrejä.

Kaikissa pilottikohteissamme tehdyt alkumittaukset kertovat, että saniteettitilojen pinnat keräävät runsaasti epäpuhtauksia ja niiden puhtaustaso on keskimäärin vaatimattomalla tasolla.

Kaksi ensimmäistä pintahygieniamittausta on otettu ennen käsittelyä ja loput käsittelynjälkeen n. 1 kk välein. Olemme pystyneet nostamaan pilottikohteissa saniteettitilojen puhtaustason pysyvästi korkealle, yhteispohjoismaisen Insta-800 standardin edellyttämälle tasolle.

Myös Turun kaupungin ja Arkean kanssa yhteistyössä tekemämme kokeilu osoitti, että Wäinö Aaltosen koulussa käsiteltyjen tilojen pintahygienia on huomattavasti käsittelemättömien tilojen pintahygieniaa parempi. Pintahygienia parani jopa sairasvuodeosaston vaatimalle tasolle.

Kiiltomittaus

Kiiltomittauksia tehdään kaikentyyppisten tasaisten, puolikovien ja kovien pintojen kiillon mittaamiseseen. Mittauksen tarkoituksena on selvittää, saavutetaanko pintojen hoitotoimilla riittävä kiiltotaso.

Pintojen heijastavuusominaisuudet mitataan kohdistamalla valonsäde pintaan nähden 60 asteen kulmassa. Heijastuvan valon määrä kuvastaa pinnan kiiltoa. 

Esimerkiksi Wäinö Aaltosen koulussa tekemämme kiiltomittaukset osoittivat, että ero käsitellyn ja käsittelemättömän pinnan välillä on selkeä. Käsitellyt alueet pysyvät kiiltävämpinä käsittelemättömiin alueisiin verrattuna. Käsitellyt laatat heijastivat valoa jopa 15% paremmin kuin käsittelemättömät.

Muut mittaukset

Kitkamittauksen avulla selvitämme kaikentyyppisten kuivien, tasaisten, kovien ja puolikovien lattioiden askelvarmuutta. Mittauksen tarkoitus on tarkistaa, täyttääkö lattioiden puhtaus- ja hoitotoimet lattian askelvarmuutta koskevat vaatimukset. Wäinö Aaltosen koulussa suorittamamme kokeilu osoitti, että kitkaominaisuudet eivät muuttuneet käsittelyn myötä.

Teemme tiloissa myös ilmamäärämittauksia tulo- ja poistoilmaventtiileistä ja kosteus-/kuivumismittauksia kosteusmittarin avulla. Lisäksi teemme silmämääräisiä tarkistuksia, joissa arvioidaan siivouksen teknistä laatua.

Lisää tekemästämme kokeilusta voit lukea tästä.


Jos haluat ensiluokkaista puhtautta kotiisi:
Ota yhteyttä tai pyydä maksuton hinta-arvio!