Nanoteknologiset sovellukset ovat useimmiten toimenpiteitä, joilla olemassa olevien pintamateriaalien ominaisuuksia saadaan muokattua halutun kaltaisiksi. Toisin sanoen pintojen toiminnallisuutta voidaan muokata niin, että niistä tulee esimerkiksi sileät ja kitkattomat, vettähylkivät ja vedenpitävät, iskunkestävät, lämpöä eristävät, UV-säteitä heijastavat jne. Ominaisuuksien muokkaamiseen tarvitaan nanomateriaalia sisältäviä tuotteita. Nämä luokitellaan nestemäisiin, kiinteisiin ja kaasuihin. Koska nanomateriaaleja hyödynnetään jossain muodossa niin energia- ja ympäristö-, metalli-, metsä-, hyvinvointi kuin ICT-sektorillakin rakentamisesta puhumattakaan, on Euroopan komissio asettanut tieteellisen komitean (SCENIHR) arvioimaan nanomateriaalien mahdollisia terveys- ja ympäristöriskejä.

Nanoteknologia

Nanomateriaalien valmistus

Nanomateriaaleja valmistetaan joko hajottamalla suuremmista materiaalimassoista tai kokoamalla nanorakenteita yksittäisistä atomeista ja molekyyleistä. Valmistusvaihe on riskiluokitukseltaan korkein ja siksi on erittäin tärkeätä käyttää vain sellaisten valmistajien tuotteita, joissa työolosuhteet ja työsuojelu on hoidettu kuntoon ja auditoitu ISO-standardien mukaisesti.

Nanopinnoitteen asennus

Nanopinnoitteiden asentamisessa käytetään nestemäisiä tuotteita, jolloin asianmukainen suojautuminen on välttämätöntä. On erittäin suositeltavaa, että asennuksen tekee alan ammattilainen. Ammattilaiset tuntevat tuotteet ja osaavat käsitellä niitä asianmukaisella tavalla. Valmis nanopinnoite on kiinteä osa olevaa pintamateriaalia. Euroopan komission SCENIHR-komitean mukaan valmiin nanopinnoitteen riskiluokitus on nolla, mikä tarkoittaa, että valmiiseen nanopinnoitteeseen ei liity tunnettuja terveys- tai ympäristöriskejä. Ammattilaisten asentama nanopinnoite on loppukäyttäjälle täysin riskitön.

Lue muita aiheeseen liittyviä kirjoituksia :

Kylpyhuoneen nanopinnoitus

Mikä nanoteknologia?

Hohdepinnoitus tarjoaa nanopinnoituksia mm. laatta, lasi-, kivi, betoni- ja puupinnoille.