Monet kodin puhtaanapidossa yleisesti käytetyt pesuaineet sisältävät paljon vahvoja kemikaaleja. Vahvat kemikaalit saattavat olla riski terveydelle. Pesuaineiden aiheuttamat terveyshaitat riippuvat usein siitä, kuinka usein niille altistuu sekä siitä millaisia aineita käytetään. Lapset saattavat vahingossa niellä kemikaaleja, jotka aiheuttavat myrkytystilan. Aikuisille se on usein harvinaisempaa, mutta aikuiset altistuvat siivotessaan lapsia useammin kemikaalien vaikutuksille. Vahvoja kemikaaleja sisältävät pesuaineet saattavat ärsyttää ihoa ja silmiä sekä aiheuttaa allergisia reaktioita. Jos kemikaaleille herkistyy usein, saattaa se johtaa jopa vakaviin myrkytysoireisiin. Monet ovat myös hyvin herkkiä hajusteille, joita monet pesuaineet sisältävät. Hajusteaineille herkistyneet voivat saada näin ollen pesuaineista vakaviakin allergiaoireita, esimerkiksi hengitysvaikeuksia.

Laattalattian puhtaanapito

Desinfioivat aineet

Desinfioivia aineita käytetään usein esimerkiksi kylpyhuoneen puhdistuksessa. Esimerkiksi wc:n puhdistusaineet ovat usein syövyttäviä aineita, jolloin niiden roiskuminen silmään on todella vaarallista ja saattaa aiheuttaa silmävaurioita. Usein desinfioivat aineet ovat myös niin vahvoja kemikaaleja, että ne ovat haitaksi myös ympäristölle. Esimerkiksi kloori ärsyttää ja syövyttää silmiä ja ihoa sekä erityisesti hengityselimiä. Monet desinfioivat puhdistusaineet saattavat sisältää klooria, joita monet käyttävät esimerkiksi kylpyhuoneen puhdistuksessaKloorin käyttö myös muiden puhdistusaineiden kanssa voi olla vaarallista, sillä se saattaa reagoida muihin kemikaaleihin vapauttaen sen vuoksi vaarallista kloorikaasua.

Vahvat kemikaalit ja nanopinnoitus

Vahvat kemikaalit saattavat myös kuivuessaan pinnalle vapauttaa hengitysilmaan niiden sisältäviä kemikaaleja, sillä usein pesuaineita ei tarvitse huuhtoa pois pinnalta puhdistuksen jälkeen. Näin ollen sisäilman laatu saattaa heiketä varsinkin, jos vahvoja pesuaineita käytetään usein ja suuria määriä. Vapautuneet kemikaalit saattavat aiheuttaa ärsytystä hengitysteissä.

Kodin pintojen nanopinnoitus vähentää huomattavasti pesuaineiden käyttöä. Nanopinnoitteen avulla pinta hylkii vettä ja epäpuhtauksia, jonka ansiosta pinnan puhdistukseen tarvitaan enää vain vesi ja kostea liina. Puhtaanapito helpottuu ja vahvoja kemikaaleja ei tarvitse enää käyttää. Siivoukseen aiemmin käytetty aika vähenee huomattavasti ja siivous muuttuu huomattavasti ympäristöystävällisemmäksi. Esimerkiksi kylpyhuone on yleensä kodin haastavin tila pitää puhtaana ja kemikaaleja käytetään siellä yleensä runsaasti. Kylpyhuoneen nanopinnoitus on loistava tapa helpottaa puhtaanapitoa ja vähentää vahvojen kemikaalien käyttöä.

Entä ekologiset pesuaineet, ovatko ne vaarattomia?

Pesuaineiden ekologisuus ei aina tarkoita sitä, että aine olisi kemikaalivapaata. Vettä sisältäviin pesuaineisiin on aina lisättävä pilaantumista estäviä aineita, kuten elintarvikkeisiinkin. Säilöntäaineiden välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka myrkyllisiä ne ovat mikrobeille, ihmisille ja ympäristölle. Säilöntäaineiden jälkeen eniten allergisoivia kemikaaleja ovat tietyt hajusteet. Hajusteyliherkkä ihminen voi ärsyyntyä hajusteelle, vaikka se olikin peräisin luonnosta.

Lue lisää siivouksessa käytettävien pesuaineiden vaikutuksesta sisäilman laatuun täältä:

Tilaa maksuton hinta-arvio kodin nanopinnoitusratkaisuista.